Εισαγωγή
Ιστορία
Οικισμοί

Αδάμαντας
Ζεφύρια
Κλήμα
Μαντράκια
Πλάκα
Πολλώνια
Τριοβάσαλος
Τρυπητή

Αξιοθέατα
Παραλίες
Δραστηριότητες
Επιχειρήσεις
Πληροφορίες
Δήμος Μήλου
Σύνδεσμος Μηλίων
Από νησί σε νησί
Πωλήσεις Ακινήτων
Οι φωτογραφίες σας
Φωτογραφίες Μήλου
Δελτίο καιρού Μήλου
Επικοινωνήστε μαζί μας

..Online Hotel Booking

 Μήλος - Οικισμοί - Τριοβάσαλος και Πέρα Τριοβάσαλος

Τριοβάσαλος και Πέρα Τριοβάσαλος

Δύο οικισμοί σχεδόν συνεχόμενοι, οι πρώτοι που συναντάμε όπως ερχόμαστε από τον δρόμο του Αδάμαντα, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί σε δύο γειτονικούς λόφους.

Στα αξιοθέατα οι ναοί του Αγ. Γεωργίου και του Αγ. Σπυρίδωνα ενώ πολλά εμπορικά καταστήματα βρίσκονται στον καρόδρομο.


Μήλος - Οικισμοί - Τριοβάσαλος και Πέρα Τριοβάσαλος Μήλος - Οικισμοί - Τριοβάσαλος και Πέρα Τριοβάσαλος
Μήλος - Οικισμοί - Τριοβάσαλος και Πέρα Τριοβάσαλος Μήλος - Οικισμοί - Τριοβάσαλος και Πέρα Τριοβάσαλος

   

www.mymykonos.eu, www.check4booking.com, www.wcn.gr, www.sifnos-island.info,
www.serifos-island.com, www.kythnos-island.com, www.webcyclades.com

(C) Best Travel Deals LLC 2005-2013

 
 
Αδάμαντας Κλήμα Πλάκα Τρυπητή Τριοβάσαλος Μαντράκια Πολλώνια Ζεφύρια